Velkommen til vores nye Produktionsteknolog praktikant!

techinvent Ikke kategoriseret

For første gang i Tech Invents historie har vi nu 3 praktikanter på samme tid!

Den 7. februar startede Jakob Tolstrup Neupart sit praktikforløb hos Tech Invent!

Jakob læser til Produktionsteknolog på VIA University College i Horsens og er i gang med sit 4. semester. Med en solid baggrund som rustfast klejnsmed har Jakob et rigtig godt kendskab til materialer, fremstillingsprocesser og tegningsforståelse. Jakob vil under praktikopholdet arbejde med projekter inden for konstruktion, design og udvikling – helt i tråd med hans specialeretning på studiet! Dermed har vi nu hele 3 praktikanter; en maskiningeniør praktikant, en marketings praktikant og en produktionsteknolog praktikant!