Tech Invent har erfaring med styring af tekniske projekter

Før I investerer i en ny maskine, beregningsopgave eller optimering af en proces, bør der stilles relevante spørgsmål som:

  • Hvad er de samlede omkostninger?
  • Hvilke risici kan få indflydelse på projektet eller måske forhindre, at det bliver en god forretning?
  • Hvor meget skal der investeres sammenlignet med det økonomiske udbytte?
  • Er tidsplanen realistisk og tager den højde for udfordringer, som kan opstå undervejs
  • Hvordan undgås interessekonflikter og forandringsmodstand?

Det kræver viden, overblik og ofte en teknisk indsigt at være nøgleperson omkring disse spørgsmål.
Tech Invents medarbejdere er erfarne i at styre projekter og har samtidigt den tekniske forståelse i baghånden. Alle har en ærlig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er åbne for gode idéer og input fra jer og undersøger altid, hvad der kan lade sig gøre i forhold til det konkrete projekts økonomi og tidsplan.

Vi ved, at god kommunikation er afgørende for at løse de udfordringer, der kan opstå undervejs. Derfor er vi meget opmærksomme på at holde en god dialog, og vi er kendte for at skabe værdi for vores kunder, så I kan trygt overlade jeres projektledelse til os.

Det får I hos os

Tech Invent overtager håndteringen og ledelsen af projektet, så I kan koncentrere jer om jeres kerneopgaver.

Vores tekniske projektledere sikrer, at der sammen med hele projektgruppen laves en plan med indsatsområder og delmål. Herunder brainstorm, design, fremstilling og montage.

Planen følges nøje, så alle ressourcer udnyttes optimalt og kvaliteten er i orden. Løbende møder undervejs sikrer fremdrift og succes samt øje for, at særlige standarder og interne normer overholdes.