Få indblik i hvordan dit produkt performer med dynamiske simuleringer

Dynamisk simulering kan være anvendeligt indenfor mange forskellige felter, blandt andet køretøjer, vindmøller og pumper, hvor den dynamiske simulering kan have mange formål, herunder; bestemmelse af laster/spændinger, eftervisning af dynamisk (og aero-elastisk) stabilitet, performance evaluering (controller evaluering/optimering), eksperimentelt design, optimering osv. Vores medarbejdere har erfaring med følgende værktøjer, som dækker en bred vifte af forskellige områder:
 • MSC Adams
  • Co-simulering med Simulink (kan bl.a. bruges til controller-integration)
  • Dækmodellering
  • Fleksible legemer
 • LS-DYNA
  • Kollisionsanalyse
  • Eksplosionsanalyse
  • Store deformationer (dybtræk osv.)
 • Project Chrono
  • Jord simulering
  • Granulat flow
  • Køretøj-Jord interaktion
Samt følgende værktøjer der specifikt henvender sig til vindmøllebranchen:
 • HAWC2
 • HAWCStab2
 • FLEX5
 • FAST
 • Bladed
En af de store udfordringer indenfor dynamisk simulering er dog post-processering af data fra ovenstående værktøjer, hvorfor vores medarbejdere ofte bruger programmer som MATLAB og udviklingssproget Python til at udtrække, bearbejde og visualisere resultater, så de er let forståelige for et bredt publikum, hvilket hjælper med at maksimere værdien af de analyser der er foretaget. Mht. standarder og beregningsgrundlag for dynamiske simuleringer, har vores medarbejdere et dybdegående kendskab til IEC 61400-1 (edt. 3 og 4) samt supplerende standarder (IEC 61400-12, IEC 61400-13, DIBt 2012 osv.), der specifikt omhandler vindmøller.

Det får I hos os

Hjælp til at vælge det rigtige værktøj til jeres dynamiske problemstilling, samt en stærk samarbejdspartner der hjælper jer med at få det optimale ud af de investerede midler. Herunder visualisering og dokumentation af de simuleringer der er foretaget, indeholdende en grundig beskrivelse af det simulerede system samt de simulerede hændelser/situationer. Herunder er listet en række specifikke opgaver, som vi kan hjælpe jer med at løse, men kontakt os hvis jeres konkrete problemstilling ikke er listet:

 • Performance evaluering (samt controller performance evaluering og tuning)
 • Last/spændings-beregning (på sub-komponenter i jeres dynamiske system), inklusiv simulering af systemer med fleksible legemer
 • Stabilitetseftervisning, både dynamisk og aero-elastisk
 • Visualisering og post-processering af dynamiske resultater i MATLAB og Python
 • Simulering af systemer der undergår store deformationer (eksplosioner, dybtræk, kollision osv.)
 • Eftervisning af dynamiske resultater i felten vha. accelerometre, IMU’er (Inertial Measurement Unit), strain gauges osv.