Få hjælp til produktions- og procesoptimering

Tech Invent besøger produktionsvirksomheder i bredt udsnit af brancher med henblik på at komme med forslag til optimering af processer i produktionen. Til kerneprocesserne anvendes standardmaskiner fra producenter der er specialiserede i den pågældende proces. Tech Invents generel brede viden kan være en fordel, da mange af de mulige produktionsoptimeringer findes i processerne tilknyttet produktionsvirksomhedens kerneprocesser. Det kan fx være måden hvorpå kvaliteten af de producerede produkter kontrolleres. Andre eksempler kunne være at modernisere en maskine, energioptimere maskiner via vores grønne designguide eller sammenbygge dem med specialmaskiner, som ikke kan købes til som standard.

I forbindelse med produktionsgennemgangen udvælges et par steder hvor det tænkes sandsynligt at produktionskapaciteten øges eller der spares ressourcer. Tech Invent kommer på baggrund af den aktuelle case med forslag understøttet af en forretningsinvesteringsberegning (business case).