Optimer dit produkt med CFD-simulering

Hos Tech Invent har vi indgående erfaring med Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulering, som bruges til beregning af flow af væsker og gasser samt til termiske beregninger. En af de væsentligste fordele er store besparelser til testopstillinger, prototyper og laboratorieforsøg. Vi anvender CFD-simulering (ANSYS CFX) i udviklingen af nye produkter. Fx ventilation, køling, varmevekslere, varmepumper, ventiler, dyser, pumper, røreværker, mixere og separatorer. Hvis noget skal testes i praksis, har vi måleudstyr til optimering og eftervisning af simuleringsmodeller. Læs mere om hvordan fx en CFD-model kan optimeres til at blive mere præcis under beskrivelsen af vores test- og måleudstyr. Simuleringer bruges til at bestemme luftmodstand, laminare- og turbulente strømningsprofiler, strømningshastigheder, tryktab og kraftreaktioner, som herefter fx kan anvendes som randbetingelser til mekaniske Finite Element beregninger. CFD benyttes også til blandings- og separationsprocesser og til termisk varmeovergang. Flowsimulering og termisk simulering kan kombineres fx ved optimering af varmevekslere m.m.

Det får I hos os

En CFD-model, som er bygget op med henblik på at løse jeres opgave. Nogle gange er målet at eftervise, at løsningen optimerer opgaven 20% i forhold til den tidligere løsning, frem for at bruge meget tid på at udregne den eksakte værdi i et givet punkt. Det drejer sig om at opnå en forståelse og optimering af produktet set i forhold til omkostningerne forbundet med at foretage simuleringen.

 • FSI-simulering (fluid-structure interaction)
  Væske og gassers påvirkning af strukturen (beholder, manifold, rør, fordelerblok m.m.)
 • Termisk simulering med varmeovergang, konvektion og stråling
  El-apparater, smedeprocesser og energioptimering
 • Partikelflow
  Blandingsforhold i reaktioner med flere faser
 • Biologisk og biokemisk simulering
  Kemiske reaktioner
 • Fluid mekanik
  Pumpe, skruer, turbomekanik
 • Dimensionering af energisystemer