Optimer dit produkt med CFD-simulering

Hvad er CFD?

Computational fluid dynamics (CFD) er analyse af væsker og/eller gassers (fluids) strømninger; typisk indeni eller udenom en given struktur. Da prototypefremstilling og test ofte udgør en omkostningsfuld og tidskrævende investering, er CFD et værdifuldt værktøj til designverifikation og fejlfinding i udviklingsfasen og derved erstatte/minimere teststadiet mellem udvikling og produktion.  

Værdi

Der er mange fordele ved at simulere fremfor at teste som fx: 

  • Reducere omkostninger og tidsforbrug ved udvikling af nye produkter 
  • Vurdere designet undervejs i forhold til kravsspecifikationen som fx stagnations-/dødzoner 
  • Visualisere og kvantificere strømningen og herved identificere kritiske områder 
  • Vurdere effekten af produktskalering 

Designet kan simuleres under forskellige driftsbetingelser, da det er let at bruge CAD-filen for det givne system eller komponent. Dette gør det også nemt at analysere eventuelle designændringer.  

Selvom CFD ofte er mere komplekst end strukturmekanik, har det potentiale til at spare betydelig tid og penge i designprocessen, da prototyping og test bliver unødvendige, da designere kan støtte sig til resultaterne af CFD-analyser for at forbedre og optimere designet baseret på resultaterne af CFD. 

Det får i hos os

Vi anvender CFD-simulering (ANSYS CFX) i udviklingen af nye produkter. Fx ventilation, køling, varmevekslere, varmepumper, ventiler, dyser, pumper, røreværker, mixere og separatorer.