Reducer omkostninger ved produktudvikling Finite Element Analysis

Finite Element Analysis (FEA) / Finite Element Method-simulering (FEM) er blandt Tech Invents kernekompetencer. Metoden er effektiv til at reducere omkostningerne ved produktudvikling. Simulering bruges til at optimere produkter i forhold til materialevalg, materialeforbrug, vægt (topologioptimering) samt til styrkeberegninger af både enkeltdele eller komplette konstruktioner. Desuden kan udledningen af egenfrekvenserne og tilhørende svingningssituationer være med til at skabe sikkerhed og optimal funktionalitet i mekaniske systemer. Termiske simuleringer kan energioptimere løsninger ved fx at kende løsningens interne og eksterne udnyttelse af varmeflowet. Vi anvender typisk disse simuleringsprogrammer:
 • ANSYS
 • SOLIDWORKS Simulation Professional
 • Pro/MECHANICA
 • Nastran
En FEM-simulering kan optimeres til at regne mere præcist ved anvendelse af måleudstyr. Se mere herom under beskrivelsen af vores test- og måleudstyr.

Det får I hos os

I kan naturligvis altid regne med, at vi opfylder høje krav om rapportering, dokumentation og overholdelse af relevante kvalitetsprocedurer.

Vores medarbejdere har kompetencer inden for:

 • Finite Element Analysis (FEM-simulering)
 • Styrkeundersøgelser og verificering (FEA)
 • Deformationsundersøgelser
 • Kollisionssimulering
 • Topologi-optimering i forhold til materialevalg, materialeforbrug, vægt og geometri
 • Styrkeberegning af alt fra enkelte emner til store konstruktioner
 • Dynamisk udmattelsesberegning og levetidsberegning, fx af bolte og svejsninger
 • Lineær og ulineær spændingsanalyse
 • Modal-analyse, som er beregning af egenfrekvenser ved forskellige ordner og tilhørende svingningssituationer
 • Termisk simulering, som anvendes ved køleberegning og kortlægning af varmefordeling
 • Kollisionssimulering, hvor emners holdbarhed analyseres, fx ved droptest
 • Store deformationer (eksplicit simulering)