Vi har ekspertviden i beregning og simulering

Beregning og analyse

Tech Invent har ekspertviden og vi udfører beregning og analyse i henhold til gældende standarder.

Vi udfører både analytiske- og numeriske beregninger, og vi anvender FEM og CFD, hvor  det er nødvendigt.

FEM anvendes til strukturel verifikation og i forbindelse med optimering af et produkt i forhold til funktionalitet, stabilitet, styrke, vægt, støj, produktionsegnethed osv. En FEM beregning og anylyse kan dække en enkelt komponent eller være en model af et større og komplekst system.

CFD anvendes til beregning og analyse af væsker og gassers strømninger, typisk indeni eller udenom en given struktur. Oftes anvendes CFD simulering indenfor aerodunymik og fx til beregning af varmestrømning, ventilation og procesanlæg.

Beregningsopgaverne varierer i omfang og kan eksempelvis være en simpel dimensionering af en maskindel, tryktabsberegning på en ventil eller styrkemæssig verificering af en stor stålkonstruktion i henhold til gældende normer og standarder. For stålkonstruktioner beregner vi bl.a. efter Eurocode, DNV og DVI.

Sådan arbejder vi

Vi udfører hurtige overslagsberegninger i projektets indledende fase og håndterer også store og komplekse modeller med interaktion mellem forskellige beregningsværktøjer.

Det prioriteres højt at afdække jeres behov og vi løser opgaven med et skarpt blik på både kvalitet og økonomi.

Vi regner og verificerer opgaven i henhold til de standarder og regler, som gælder for jeres produkt eller inden for jeres brancheområde.

Det får I

En leverandør som kan fungere som en tredjeparts-godkender eller som intern reviewer i jeres virksomhed.

Beregningsingeniører, som ønsker at tage ansvar for deres arbejde ved at vælge beregningsmodellerne kritisk, så beregningerne dokumenteres kort og præcist.

Ved at lade Tech Invent klare tunge beregningsopgaver, får I en samarbejdspartner, som kan optimere og tune modeller via stærke kompetencer omkring optimering og eftervisning af simuleringsmodeller med måleudstyr koblet til strain gauges.

Desuden får I blandt andet glæde af, at vi:

  • Er uddannede inden for feltet
  • Anvender førende beregnings- og simuleringsværktøjer
  • Har mange års specialisterfaring