Udvikling og fabrikation af maskiner og udstyr i topklasse

Tech Invent kan assistere jer gennem alle faser, hvis I skal have udviklet nyt produktionsudstyr. Vores erfaring er, at de bedste løsningsmuligheder skabes via tæt samarbejde med jer, så der opnås synergi mellem jeres specifikke produktviden og den viden, vi har opbygget igennem tilsvarende projekter.
Første skridt er typisk, at vi giver et overslagsbudget på opgaven. Ved større opgaver er næste skridt et forprojekt, som verificerer løsningskoncepterne med undersøgelser og tests, inden den endelige investering igangsættes.

Vi giver også gerne jeres produktion et eftersyn. Vi ser ofte, at udviklingsvirksomheder har fokus på kerneprodukterne i en sådan grad, at optimeringer af produktionsudstyret i nogle tilfælde forsømmes ubevidst. Der kan ofte være lavt-hængende frugter, givet i form af enkle mekaniske principper, som vil øge produktionsstabiliteten markant.
Vores ingeniører har flair for optimering og finder ofte alternative løsninger, som udvider produktionsmulighederne. Vi kan også hjælpe med løsninger på et konkret behov eller tage udfordringen op på en hidtil uløst problemstilling.

Sådan arbejder vi

Udviklings- og fabrikationsprojekter indledes ofte med, at vi udarbejder en detaljeret kravspecifikation, så alle parter kender målene med opgaven og har et fælles udgangspunkt for et succesfuldt projektforløb. I praksis sker det ved at udfylde vores frontloading-dokument ved første møde omkring opgaven. Herefter arbejder vi med udvikling i henhold til en faseopdelt projektmodel, som går fra idé- og konceptgenerering/udvælgelse, konstruktion/tegning, dimensionering og, efter grundige konstruktionsgranskninger, til fabrikation, montage og test af udstyret/maskinen. Levering af udstyret/maskinen inkluderer styrings- og dokumentationspakke inkl. CE-mærkning. Typisk verificeres udstyret via en FAT-test inden afsendelse, og der udføres eventuelt en SAT-test on-site ved overdragelse. Efterfølgende servicering af udstyret kan vi naturligvis også tage os af.

Det får I

Skræddersyet udstyr eller maskine, der løser præcist den opgave, som vi sammen har defineret kravene til. En enkel løsning er normalt den mest effektive, pålidelige og sikre. Udført i den rigtige kvalitet opnås samtidigt den mest omkostningsoptimale løsning produceret med kort leveringstid.