TI’er konceptet

”Forestil dig et fodboldhold. Den mest offensive midtbanespiller (også kaldet 10’er positionen) er oftest den med de bedste afslutningsfærdigheder og har tit mange assister. De er ofte meget iderige, så de kan aflevere bolden til både angribere og yderpositioner på måder, som andre ikke ville have opdaget. Dertil kræver det gode drible færdigheder og et enormt stort overblik. Derudover er personen god til at spille sine medspillere gode og få deres kvaliteter frem.” Der kan drages adskillige paralleller til færdigheder, som netop ønskes af en ingeniør. En ingeniør med gode driblefærdigheder er god til at ”drible” imellem løsninger og udfordringer for at finde den optimale vej til den perfekte løsning. Personen er god til at lytte til andre og modtage feedback, så der løftes i flok, så opgaven løses på den mest optimale måde.

SAMARBEJDET MED TECH INVENT

Med flid og hårdt arbejde finder vi den rette løsning. Skal vi også hjælpe jer?

Vi møder jer i øjenhøjde, når I har problemstillinger, som kræver assistance. Vi er ærlige og imødekommende, når vi kommunikerer. Dette mener vi er en forudsætning for et godt samarbejde.

Vores dygtige ingeniører og tekniske projektledere, kan også rykke ud til jer on-site i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.

Indledende dialog om dit projekt

Det gode samarbejde udspringer af tæt dialog – og det får du når du sparrer med en af vores erfarne rådgivere. Sammen afklarer vi udfordringer og muligheder – og får præciseret og projekteret den bedste løsning, som opfylder netop dine behov.

Projektledelse sikrer kvaliteten
Tech Invent overtager håndteringen og ledelsen af projektet, så I kan koncentrere jer om jeres kerneopgaver.

Vores tekniske projektledere sikrer, at der sammen med hele projektgruppen laves en plan med indsatsområder og delmål. Herunder brainstorm, design, fremstilling og montage.

Planen følges nøje, så alle ressourcer udnyttes optimalt og kvaliteten er i orden. Løbende møder undervejs sikrer fremdrift og succes samt øje for, at særlige standarder og interne normer overholdes.

Erfaring og knowhow
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og består af ingeniører med både praktisk og teoretisk baggrund kombineret med en bred ingeniørmæssig erfaring. Konstant kompetenceudvikling og opgradering af medarbejderne er grundlaget for at levere de bedste ydelser og være på forkant med vores kunders behov.

Intern sparring, vidensdeling og diskussion af problemstillinger sikrer den helt rigtige udførelse af vores projekter. I sidste ende betyder vores mange års erfaring og engagement, at man som kunde hos Tech Invent altid er garanteret et seriøst samarbejde, hvor budgetter, deadlines og fortrolighed overholdes fra dag ét.

Support og after sales service
Brugertræning er en fast del ved aflevering af en nyudviklet maskine, som sikrer at maskinen fungerer optimalt i det daglige arbejde.
Hurtig online support i kombination med en netopkoblet forbindelse til maskinen sikrer at nedetider er korte.
Tech Invent er agile og fleksible i forhold til at videreudvikle maskinerne når produktionen ændrer sig.
Maskinerne er i videst muligt omfang opbygget af standardkomponenter, som gør det muligt hurtigt at fremskaffe reservedele.

On-site ingeniør

Stadig flere danske virksomheder bruger eksterne konsulenter til at klare perioder med ekstra behov for ingeniørressourcer.

Det mærker vi også hos Tech Invent. Der er efterspørgsel på vores dygtige ingeniører og tekniske projektledere, som kan rykke ud til jer i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.

Vores kunder har stor glæde af denne on-site-løsning, som er effektiv og bygger på åbenhed, faglighed og gensidig tillid.

En on-site ingeniør fra Tech Invent bruges bl.a. til at:

  • Afdække et akut ressourcebehov ved spidsbelastning i jeres ingeniørafdeling
  • Tilføre nye kompetencer
  • Bidrage med ny viden og erfaringer til jeres virksomhed
  • Få nye kompetencer ind i huset; ikke blot fra den ene ingeniør, som kommer ud, men fra hele Tech Invents organisation.
  • Sprede god stemning og dynamik i afdelingen

Kvalitet

Vi arbejder konstant på at ligge helt i top i forhold til at overholde kundens krav til kvalitet, leveringstidspunkt og budget. Projektstyring er den centrale del i projektets udførelse for at sikre det bedste resultat i udviklings- og beregningsopgaver. Vi anvender interne kvalitetsprocedurer og projektmodeller, som sikrer, at kundens forventninger bliver indfriet. I udviklingsprojekter arbejder vi efter interne projektmodeller opbygget efter stage-gate princippet, som er udviklet specifikt i forhold til, om det fx er produktudvikling eller udvikling af produktionsudstyr. Projektmodellen sikrer, at samtlige delmål opnås i overensstemmelse med tidsplan, kvalitet og pris. Samtidig er der en løbende kontrol af, at projektet forløber efter planen. Ved beregnings- og simuleringsopgaver arbejder vi efter interne engineering guidelines og kvalitetsprocedurer med henblik på at sikre, at arbejdsmetoder og kvalitetsniveauet altid er ens fra opgave til opgave.