Fjern usikkerhed med testopstilling og dataopsamling

Som supplement til FEM-modellering tilbyder vi strain gauge-målinger, som især er interessante ved usikkerhed om resultaterne af en FEM-simulering. Desuden kan vi med strain gauge-målinger tune FEM-simuleringen til at regne meget præcist, så I får et solidt grundlag for at træffe afgørende beslutninger om udviklingen af jeres produkt.

Strain gauge-målinger gør beregningsafdelingen klogere på, hvordan produktet opfører sig i en driftssituation. Målingerne og rapporteringen kan give en uvurderlig kvalitetssikring i udviklingsafdelingen ved at synliggøre uoverensstemmelse mellem det ventede og uventede. Testrapporten giver desuden nye idéer til forbedringer og optimering af produktet.

Det får I hos os

Vi tilbyder optimering og eftervisning af simuleringsmodeller med test- og måleudstyr.

Et alternativ til teoretisk simulering er praktiske tests og målinger, som i visse tilfælde også anvendes til at validere teoretiske beregninger.

Vi anvender testopstilling og dataopsamling inden for:

  • Strain Gauge-måling til mekanisk spændingsanalyse og frekvensanalyse
  • Termografering og termofølere til termiske tests
  • High speed kameraoptagelser til fejlfinding og optimering af procesudstyr
  • Trykmåling vha. tryktransmittere
  • Diverse mekaniske styrkeanalyser
  • Momentmåling
  • Deformationsmålinger