Tech Invent kan skabe værdi som en agil samarbejdspartner indefor life science

Vi har bred erfaring med design og udvikling af maskiner og testudstyr indefor life science.

Til medico branchen har vi bl.a. udviklet en maskine der udpakker medicinæsker (Deboxing maskine). Med gennemtestede funktionsprincipper helt fra begyndelsen af udviklingsforløbet, har det ladet sig gøre for Tech Invent at udvikle deboxing maskinen, med fine OEE tal, som er betjenings- og servicevenlige trods branchens høje dokumentationskrav.

Indenfor for life science har vi arbejdet med udvikling af hjælpemidler til bl.a overvægtige. I sådanne projekter anveder vi bl.a. FEM simulering, for at sikre strukturen af det udviklede overholder alle gældende normer og krav. 

Til en producent at tandlægeudstyr har vi udviklet et testapparat til kvalitetsikring. 

 

I forbindelse med design og optimering af procesudstyr til medico branchen anvender vi CFD simulering. Dette er bl.a. relevant i forbindelse med simulering af karakteristika ved omrøringsprocessen i en blandetank til medicin.