Vores konsulenter bringer ny viden

Stadig flere danske virksomheder bruger eksterne konsulenter til at klare perioder med ekstra behov for ingeniørressourcer.

Det mærker vi også hos Tech Invent. Der er efterspørgsel på vores dygtige ingeniører og tekniske projektledere, som kan rykke ud til jer i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.

Vores kunder har stor glæde af denne on site-løsning, som er effektiv og bygger på åbenhed, faglighed og gensidig tillid.

Det kan vores konsulenter

Vi leverer konstruktions-, beregnings- og automationsingeniører. 

Vores on site ingeniørerer har erfaring indenfor en lang række brancher og i særdeleshed stor erfaring indenfor fødevare- og medicinalbranchen samt indenfor grøn energi.

  Det får I hos os

   Vores on site ingeniører kan:

  • Afdække et akut ressourcebehov ved spidsbelastning i jeres ingeniørafdeling
  • Bidrage med ny viden og erfaringer til jeres virksomhed
  • Hurtigt sætte sig ind i og løse komplekse problemstillinger
  • Bringe kompetencer ind i huset; ikke blot fra den ene ingeniør, som kommer ud, men fra hele Tech Invents organisation
  • Sprede god stemning og dynamik i afdelingen