Kompetencer/Grønt Design/Konceptudvikling

Få ekstern ekspertise til en indledende projektfase

Brug Tech Invent som et udviklingshus, når I har brug for ekstern ekspertise til en indledende projektfase. Vi hjælper jer igennem et konceptudviklingsforløb, hvor et systems bærende idéer udvikles som grundlag for en løsningsmæssig helhed. Det færdige resultat er en rapport, der samler idéerne til et velovervejet forslag; en skitse over det videre forløb. Vores dygtige udviklingsingeniører har hver deres spidskompetencer, som går op i en højere enhed, når der arbejdes med konceptudvikling. Dynamik, kreativitet, kvalitet, systematik og helhedsforståelse er centralt for arbejdet. Vi har naturligvis en række redskaber til hurtigt at fremstille funktionsdygtige prototyper, så vi hurtigt og effektivt kan afprøve nye designs og validere størrelse, form og funktion.

Det får I hos os

Nogle gange er logisk argumentation, principskitser og illustrationer nok til at bevise gyldigheden af et koncept, men ofte bruger vi mere avancerede metoder:

  • 3D printning eller fysisk modelopbygning
  • Praktiske tests
  • High Speed videooptagelser
  • CAD og Bevægelsessimulering
  • FEM-simulering (Finite Element Analysis)
  • CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics)
  • Computerberegninger med fx MathCad, VisSim, Mathlab eller Excel