Ingeniørydelser til industri- og teknologi-virksomheder

Tech Invent er et fagligt stærkt og engageret team af maskiningeniører, som står klar til at hjælpe med opgaver inden for udvikling og konstruktion samt simulering og beregning.

Forvent innovative løsninger af højeste kvalitet og stærk projektledelse, hvor deadlines og budgetter overholdes. Imødekommenhed og et tæt samarbejde er en selvfølge.

Kompetencer

Projektleverance

Mekanik &
produktudvikling

Beregning
& analyse

On site
ingeniører

Brancheområder

Grøn energi

Der er god økonomi og fremtid i den grønne omstilling

Fødevarer

Få implementeret den nyeste viden på fødevareområdet i produktionsapparatet

Life science, Medico & sundhed

Tech Invent kan skabe værdi, som en agil samarbejdspartner, til medicinalbranchen

Teknologi & industri

Tech Invent, en tværfaglig samarbejdspartner med værdifuld viden

SAMARBEJDET MED TECH INVENT

Med flid og hårdt arbejde finder vi den rette løsning. Skal vi også hjælpe jer?

Vi møder jer i øjenhøjde, når I har problemstillinger, som kræver assistance. Vi er ærlige og imødekommende, når vi kommunikerer. Dette mener vi er en forudsætning for et godt samarbejde.

Vores dygtige ingeniører og tekniske projektledere, kan også rykke ud til jer on-site i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.

Indledende dialog om dit projekt

Det gode samarbejde udspringer af tæt dialog – og det får du når du sparrer med en af vores erfarne rådgivere. Sammen afklarer vi udfordringer og muligheder – og får præciseret og projekteret den bedste løsning, som opfylder netop dine behov.

Projektledelse sikrer kvaliteten
Tech Invent overtager håndteringen og ledelsen af projektet, så I kan koncentrere jer om jeres kerneopgaver.

Vores tekniske projektledere sikrer, at der sammen med hele projektgruppen laves en plan med indsatsområder og delmål. Herunder brainstorm, design, fremstilling og montage.

Planen følges nøje, så alle ressourcer udnyttes optimalt og kvaliteten er i orden. Løbende møder undervejs sikrer fremdrift og succes samt øje for, at særlige standarder og interne normer overholdes.

Erfaring og knowhow
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og består af ingeniører med både praktisk og teoretisk baggrund kombineret med en bred ingeniørmæssig erfaring. Konstant kompetenceudvikling og opgradering af medarbejderne er grundlaget for at levere de bedste ydelser og være på forkant med vores kunders behov.

Intern sparring, vidensdeling og diskussion af problemstillinger sikrer den helt rigtige udførelse af vores projekter. I sidste ende betyder vores mange års erfaring og engagement, at man som kunde hos Tech Invent altid er garanteret et seriøst samarbejde, hvor budgetter, deadlines og fortrolighed overholdes fra dag ét.

Support og after sales service
Brugertræning er en fast del ved aflevering af en nyudviklet maskine, som sikrer at maskinen fungerer optimalt i det daglige arbejde.
Hurtig online support i kombination med en netopkoblet forbindelse til maskinen sikrer at nedetider er korte.
Tech Invent er agile og fleksible i forhold til at videreudvikle maskinerne når produktionen ændrer sig.
Maskinerne er i videst muligt omfang opbygget af standardkomponenter, som gør det muligt hurtigt at fremskaffe reservedele.