Bliv klogere på vores kultur og værdier

Det menneskelige ansigt i en teknisk verden

Tech Invent har en virksomhedskultur hvor engagement, nysgerrighed, kreativitet og gensidig respekt er i centrum.

Innovation og effektivitet skabes af mennesker som prioriterer work life balance, er fagligt på forkant, forstår værdien af samarbejde og videndeling internt og med vores kunder.

Magnet for fremtidens talenter

Tech Invent arbejder målrettet med at sikre en god kontakt til undervisnings- og forskningsinstitutioner så vi hele tiden er synlig og attraktiv for de kommende talenter, og virksomhedens fokus på en medarbejderkultur der understøtter livslang læring, engagement og fællesskab skaber attraktive medarbejdere, som er den bedste garant for Tech Invent som magnet for attraktive talenter.

Dansk produktion også i fremtiden

Vi bidrager til at vores kunder kan skabe produktion i og fra Danmark. Tech Invent stiller sine kompetencer indenfor mekanik, automation, digitalisering og logistik til rådighed for virksomheder, som ønsker at styrke sin produktionsmæssige konkurrencekraft, teknologiske styrkeposition og innovative markedsposition.

Ressourcemæssig bæredygtighed

Vi prioriterer ansvaret for en produktion i balance. Tech Invent søger løsninger som optimerer energianvendelsen i produktet og produktionen, reducerer materialespild, letter efterfølgende drift/service og muliggør effektiv genanvendelse.

Værdier

  • Uformel: Vi er uformelle, hvilket afspejles i vores flade organisationsstruktur og måden, vi gør tingene på
  • Engagement: Vi er engagerede i det vi laver – både ved løsning af kundeopgaver og udvikling af virksomheden
  • Innovation: Vi er innovative og nytænkende og prøver at udfordre kunden på en positiv måde
  • Ærlighed: Vi siger tingene som de er. Dette gælder såvel over for kunden som internt i organisationen
  • Værdiskabende: Vi skaber værdi for kunder og medarbejdere
  • Kompetente: Vores team af kompetente medarbejdere er omstillingsparate, og vi sætter os hurtigt ind  i kundernes problemstillinger