Få hjælp til at analysere vibrationer og støj

Vibrationer og støj er kilde til mange udfordringer og omkostninger i vores samfund. Vibrationer kan føre til forkortet levetid på mekaniske komponenter, fejl på mekaniske systemer, fysisk ubehag og skader på mennesker samt akustisk støj som overstiger de sundhedsmæssigt forsvarlige grænser. Omvendt kan vibrationsviden anvendes positivt til for eksempel procesoptimering, validering af simuleringsmodeller, overvågning af processer og bygninger samt en række forskellige sorterings- og rensningsopgaver. Hos Tech Invent har vi stærke kompetencer indenfor vibrationsanalyse, og vi er derfor en oplagt sparingspartner for jeres virksomhed. Vi anvender modellering og målinger til at analysere vibrationer og støj. Målinger foretages ved brug af for eksempel strain gauges, accelerometre eller lydoptagelser Modellering omfatter både analytisk modellering, finite element analyse og dynamiske multibody simuleringer. Resultaterne fra målinger og modeller analyserer vi hos Tech Invent blandt andet med følgende teknikker:
 • Tidsserieanalyse
 • Frekvensanalyse (FFT)
 • Operational Modal Analysis (OMA)
 • Experimental Modal Analysis (EMA)
 • Order analysis
 • Envelope analysis
Hos Tech Invent er vi klar til at hjælpe jeres virksomhed med de vibrations- og støjudfordringer I har. Vi er kendt for at gå praktisk til værks og fokusere på simple løsninger som skaber mest mulig værdi for vores kunder, og at hjælpe vores kunder med at lære af og med os. Den mentalitet har vi også med i vores arbejde med vibrationer og støj, og vi står klar til at hjælpe jer med for eksempel:
 • Kortlægning af resonansfrekvenser, så I kan undgå udmattelse af maskinkomponenter, pludselige nedbrud og store vibrationer
 • Validering og kalibrering af dynamiske og statiske beregningsmodeller, så i er helt sikre på at jeres beregninger passer med virkeligheden
 • Identifikation og dæmpning af støjkilder i maskiner, så brugerne af jeres maskiner ikke udsættes for helbredsfarlig støj
 • Begrænsning af vibrationer i produktionsprocesser såsom maskinbearbejdning, så i kan hæve kvaliteten af jeres produkter og skrue op for jeres produktivitet
 • Udvikling af overvågningsløsninger til maskiner så i kan detektere for eksempel slidte lejer og få planlagt vedligehold før der sker nedbrud