HSM Industri Operaparken

Tech Invent har foretaget strain gauge målinger på den forspændte stålkonstruktion, Operaparken, for stålmontage- virksomheden, HSM Industri (HSM.dk). Tech Invent har leveret både live-monitorering under montage samt efterfølgende databehandling til verificering af specifikke konstruktionselementer.

Stålkonstruktionen

Taget på Operaparken er en imponerende stålstruktur fremstillet af HSM industri. Taget er understøttet få steder for at få et ”svævende” udseende inspireret af Steve Jobs’ glasbygning. Taget er konstruktionsstål sammensvejst med en opadgående forbøjning der muliggør at det kan forspændes nedad med midlertidige hydrauliske cylindere, hvorefter permanente trækstænger monteres i konstruktionen. Stivheden fra de forspændte trækstænger vil sikre at glasfacaden ikke bærer last fra beklædning, vind eller andet. Princippet er analogt til en forspændt boltesamling.

Formål

Strain gauge målingerne foretages på trækstængerne i stålkonstruktionen for at sikre de forspændte trækstænger i konstruktionen bærer den beregnede last i forhold til brudgrænsetilfælde samt anvendelsesgrænsetilfælde.

Beskrivelse af målesystemet

Der laves et målesystem bestående af 22 målepunkter på udvalgte trækstænger i stålkonstruktionen. Trækstængerne er fremstillet i 6 mm Super Duplex rustfri stål. Strain gauges monteret i halvbro monteres på trækstængerne, da hovedtøjningsretningen er kendt. På denne måde reduceres temperaturafhængige tøjninger fra signalet samtidig med at tøjningssignalet relateret til lasten forstærkes. Tøjningssignalet omregnes til et livelastsignal, så vi kan monitorere at trækstængerne ikke overlastes når hydraulikcylindrene aflastes.

Agil måling

Vores måleforstærker modtager op til 40 signaler, hvilket gør at vi kan lave et agilt test-setup, hvor de individuelle kalibreringsindstillinger gemmes på separate kanaler og adskillige signaler kan overvåges simultant.

Resultater

Strain gauge målingen viser at enkelte trækstænger i konstruktionen skal forspændes yderligere for at imødegå den beregnede last. Dette gøres ganske præcist da lastsignalerne live-monitores under eftertilspændingen. Herefter kan konstuktionen godkendes af ingeniørerne.

”Tech Invent har været klare og tillidsvækkende i deres kommunikation og taget ejerskab på løsningen af vores problemstilling, hvilket har bidraget til et godt samarbejde og resultat.”

Michael Hald – Projektleder