Kompetencer/Materialer og Overflader/Internet of Things (IoT)

Effektiviser dine arbejdsgange med Internet of Things

Tech Invent er behjælpelige med at udvikle dit IoT produkt, som kan effektivisere arbejdsgange eller bringe ny viden ind virksomheden. Data kommunikeres trådløst fra forskellige enheder og danner sammen en internt internetlignende struktur. Internet of Things (IoT) kan være et abstrakt begreb, men det vil uundgåeligt være en del af fremtidens produkter, produktion og processer.

Hvad er IoT?

Internet of Things dækker kort fortalt over, at der indbygges data i enheder/komponenter, som kobles til internettet. Når disse elektroniske apparater gøres intelligente og kan kommunikere med hinanden samt omverdenen giver det muligheder og udviklingspotentiale på alle niveauer. Det ses bl.a. ved omlægningen til Industri 4.0, hvor produktion samt processer optimeres og automatiseres ved hjælp af implementeringen eller intellektualiseringen af elektroniske apparater.

Hvorfor er IoT relevant for dig?

Omlægningen/udviklingen mod IoT vil spare ressourcer i form af både tid samt bemanding og det kan være på både lille og stor skala. For os i Tech Invent er det vigtigste dog, at man blot kommer i gang. Det kan være i udviklingen af mekatroniske løsninger såsom digitale tvillinger (digital twins) eller i udnyttelsen af big data, hvor enten dataopsamling og visualisering eller databehandling er nødvendig.

Din IoT-løsning kan være permanent eller midlertidig. Den kan være som led i en prototype eller i evalueringen af en hel produktionslinje. Kombineret med rapid prototyping som eksempelvis 3D-print kan vi sammen opnå resultater og opsamle data på en hurtigere og smartere måde, som ikke nødvendigvis involverer tungt udstyr eller overkomplicerede instrumenter.

Hvordan udnytter vi sammen IoT?

Fordelene ved IoT har vi allerede vist i samarbejde med kunder, hvor intelligente sensorer i kvalitetskontrollen, sikrer veldokumenterede, ensartede og præcise data samt hvor en kombineret sensorpakke giver dybdegående viden om produktionslinjen. Her kan vi udnytte data fra sensorpakkerne til at evaluere designet af maskiner, simulere kraftpåvirkningerne for udsatte emner eller i real-time indsamle data og kunne justere procesparametre. På trods af det abstrakte begreb skal mulighederne indenfor IoT ikke være uoverskuelige og derfor hjælper vi dig gerne hurtigt i gang. Lyder det som noget for dig eller vil du høre mere om hvad vi kan hjælpe med, Så kontakt os til en nærmere snak om dit kommende IoT projekt.