FSI refererer til samspillet mellem væsker/gasser (fluids) og faste strukturer (structures). Dette fænomen opstår, når bevægelsen af en fluid påvirker de omgivende solide strukturer, og/eller omvendt. Anvendelsen af FSI ses især indenfor aerodynamik, vandbygningskonstruktioner, biomedicin samt olie- og gasindustrien, men nødvendigheden af denne type analyse afhænger af konstruktionens udformning samt strømningens karakter, hvorfor det kan være svært at gennemskue på forhånd. 

Afhængig af interaktionen mellem fluid og solid – dvs. hvor stærkt koblet strømningen er med strukturens deformation – arbejdes der med envejs og tovejskobling, hvorfor valget af software også afhænger deraf.  

  • Envejskobling – strømningen påvirker den solide struktur med laster, men skaber ikke nogen nævneværdig deformation i strukturen, der ændrer strømningens overordnede karakter.  
  • Tovejskobling – strømningen på påvirker den solide struktur med laster, der skaber deformationer i strukturen, hvormed strømningens karakter ændres, hvilket igen ændrer deformationer i den solide struktur og så fremdeles.   

Resultatet kan hjælpe med at visualisere og konkretisere problemstillinger og dermed være en effektiv måde at verificere et design fremfor prototypefremstilling og forsøg.  

 

Det får I hos os

 

I kan naturligvis altid regne med, at vi opfylder høje krav om rapportering, dokumentation og overholdelse af relevante kvalitetsprocedurer.

Vores medarbejdere har bl.a. kompetencer inden for:

  • Processindustrier, fx impellere/mixersystemer og strømninger i rør
  • Energisektoren, fx varmepumper
  • Kølings- og ventilationssystemer (HVAC), fx indeklima i undervisningslokaler

Valget af software afhænger af problemstillingen, men vi har arbejder  med ANSYS CFX, ANSYS Fluent samt COMSOL Multiphysics.