Varmepumper i stor skala

Formål

Visualisere og vurdere effekten af varmepumpens kuldeudbredelse ved forskellige operations– og vejrbetingelser samt byggehøjder. Grundet nærliggende bygninger, kan recirkulation ligeledes være et problem. Derfor undersøges effekten af læhegn på varmepumpens over- og underside for at mindske både kuldeudbredelse samt recirkulation.  

Løsning

CFD model af varmepumpen, hvor relevante bygninger og terræn inkluderes. Temperaturer og hastigheder visualiseres, således effekten på kuldeudbredelse og recirkulation kan sammenlignes på tværs af forskellige byggehøjder, læhegn, operations- og vejrbetingelser.

Udbytte af samarbejdet

Hjælpe til vurdering af byggehøjde samt operationsindstilinger for anlægget ved forskellige vind- og vejrforhold for at minimere kuldeudbredelse.