CFD-simulering af impeller

Formål

Visualisere potentielle dødzoner i tanken samt kvantificere impellerens ydeevne gennem pumpe- og effektværdier. Bladenes udformning og vinkling kan varieres sammen med placeringen i systemet. Antallet af impellere øges, hvis nødvendigt. 

Løsning

CFD model af tanken inklusiv impeller(ere) og andet relevant som fx vortexbrydere og bafler. Hastighedsfeltet visualiseres og eventuelle dødzoner identificeres samt beregning af impellerens pumpekapacitet og effektforbrug. 

De mekaniske laster på fx impelleren kan beregnes og benyttes i forbindelse med strukturel verifikation af impelleren, hvilket betegnes som envejs-FSI

    Udbytte af samarbejdet

    Ved ændring af impellerens placering i tanken samt omdrejningstal, blev en tilfredsstillende omrøring sikret. Dermed var det ikke nødvendigt med hverken vortexbrydere eller bafler i tanken.