Vi tager ansvar i den grønne omstilling

I takt med at virksomheden vokser øges vigtigheden af at integrere de sociale og miljømæssige aspekter i forretningens grundlag og økonomi.

Ledelsens formulering af CSR

Hos Tech Invent A/S har vi taget hul på den grønne omstilling, da vi anser denne som afgørende i forhold til at sikre kloden for kommende generationer. Vi gør det fordi vi finder det nødvendigt og gerne vil være med til at tage ansvar og drive forretning på bæredygtig vis.

For at sikre at vores påvirkning er forenelig med en bæredygtig fremtid er det afgørende, at vi på sigt driver en klimaneutral forretning. Vi har derfor udarbejdet et klimaregnskab for det seneste regnskabsår og er nu i gang med at identificere, hvordan vi kan nedbringe vores CO2-udledning. Målet er at reducere vores klimabelastning over en femårig periode og blive klimaneutrale i 2028.

Mod mindre miljøbelastning

For at sikre kloden for kommende generationer, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2. I den sammenhæng har vi valgt at arbejde målrettet med verdensmål 12 og 13. Det betyder blandt andet, at vi har taget hul på arbejdet med at lave en “grøn designguide”, med det formål at reducere klimapåvirkningen af de produkter og maskiner, som vi designer både i forbindelse med produktioner, under drift og når det skal bortskaffes.

Vi drømmer om at dele den viden vi opnår i forbindelse med udarbejdelsen af denne “grønne designguide” med andre virksomheder, og på den måde også at være med til at reducere deres miljøpåvirkning.

Socialt engagement

Tech Invent A/S langsigtede succes er afhængig af at vi er kreative og innovative, hvilket vi tror bunder i en sund virksomhedskultur med udgangspunkt i et godt fællesskab og sammenhold. Det er derfor et vigtigt element i vores strategi at arbejde med at fastholde og tilpasse kulturen i takt med at virksomheden vokser.