Få klarhed med strain gauge måling

Hvad er strain gauges?

Strain gauges anvendes til praktiske målinger af belastningstilstanden i lastbærende komponenter.
Strain gauges limes på et blotlagt overfladeområde og vil herefter deformere sammen med den belastede komponent hvorved tøjningen kan måles.

Eksempler på materialer som vi kan måle på:

 • Stål
 • Rustfri stål
 • Aluminium
 • Kompositter

Hvorfor er strain gauges relevant for dig?

Få klarhed over belastninger i mekaniske eller strukturelle komponenter med henblik på at styrken i materialet anvendes korrekt eller deformationsniveauet holdes inden for en ønsket grænsetilstand. Strain gauge målinger anvendes blandt andet, hvor der ønskes en dybere forståelse af konstruktionen med henblik på optimering. I andre tilfælde kan live-monitorering af tøjninger anvendes som input til programstyringen af et reguleringssystem som dermed muliggør en optimeret proceskørsel.

Hvordan bruger vi strain gauges sammen?

Hos Tech Invent kan vi eksempelvis hjælpe med målinger og analyser i følgende tilfælde:

 • Verificering af strukturer og konstruktioner
 • Klarhed over belastningen på et konstruktionselement
 • Trådløs måling i tilfælde af roterende komponenter eller aksler
 • Målinger på trykbærende udstyr
 • Optimering af en forenklet FE model eller som supplement til en FE modellering
 • Anvendelse af strain gauges i kombination med situationsbestemt databehandling
 • Indbygning af strain gauges i et specialudviklet produkt
 • Mekanisk spændingsanalyse og frekvensanalyse
 • Live-monitorering af spændinger fra simultane målinger

Strain gauges kan indbygges som en permanent løsning i maskiner og udstyr hvorved styringen kan tage højde for komponentbelastninger i et live scenarie. Fjernmonitorering kan give et overblik i tilfælde hvor mange enheder overvåges samtidigt og give fordele hvor udstyret eller maskinerne er svært tilgængelige.

Strain gauge målinger kan gøre det muligt at få en simpel FE model til at fungere korrekt ved at revidere modellens opsætningsparametre og forudsætninger på baggrund af observationerne.