UNO UNIQA Group klatrehvirvel

UNIQA Group A/S.  er Danmarks største leverandør af produkter og totalløsninger til legepladser og institutioner. Tech Invent har i samarbejde med Brink Smede og VVS leveret en klatrehvirvel til UNIQA Group A/S (www.uniqa.dk).

Strukturel verifikation af klatrehvirvel

Ved konstruktion af legeredskaber er det vigtigt at alle gældende standarder overholdes. Tech invent har stået for den strukurelle verifikation af klatrehvirvellen i overensstemmelse med EN 1176-1, der specificerer krav til legepladsudstyr, herunder laster og verifikationskrav. 

FE model

Klatrehvirvelen er fremstillet i S355 konstruktionsstål (primært 15 og 20 mm godstykkelse) 

Klatrehvirvlen er modelleret i ANSYS 2019 R3, hvor selve strukturen er verificeret ved spændingsanalyse i henhold til Eurocode 3 – EN 1993-1-1. Boltelaster er aflæst i relevante snit-planer og verificeret analytisk i henhold til Eurocode 3 – EN 1993-1-8.

For at mindske beregningstiden er de store plader modelleret med skalelementer. Bolte er modelleret med bjælke-elementer, og resten af modellen er modelleret med solid-elementer. 

Standarder anvendt:

EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1:  Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 1993-1-1 – Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

EN 1993-1-8 – Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-8: Samlinger

Lego House Billund

Skulle man have lyst til at prøve kræfter med klatrehvirvlen, findes den ved Lego House i Billund

“Tech Invent har vist sig professionelle og engagerede, og har afleveret et meget tilfredsstillende arbejde.”

Lasse Lindegaard – Projektchef