UNO UNIQA Group klatrehvirvel

Strukturel verifikation af klatrehvirvel

Tech Invent har i samarbejde med Brink Smede og VVS leveret en klatrehvirvel til UNO UNIQA Group A/S. Tech Invent stod for den strukturelle verifikation, og Brink Smede og VVS for fremstillingen.

Formål

Klatrehvirvellen er verificeret i overensstemmelse med EN 1176-1 der specificerer krav til legepladsudstyr, herunder laster og verifikationskrav.

Beskrivelse af den strukturelle verifikation

Klatrehvirvelen er fremstillet i S355 konstruktionsstål (primært 15 og 20 mm godstykkelse og primært med rustfrie A2-70 bolte (8.8 bolte er brugt til flangesamlinger i ben).

Klatrehvirvlen er modelleret i ANSYS 2019 R3, hvor selve strukturen er verificeret ved spændingsanalyse i henhold til Eurocode 3 – EN 1993-1-1. Boltelaster er aflæst i relevante snit-planer og verificeret i henhold til Eurocode 3 – EN 1993-1-8

Standarder anvendt:

EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1:  Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 1993-1-1 – Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

EN 1993-1-8 – Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-8: Samlinger

Mesh

De store plader i modellen, som ikke er del af en boltesamling, er reduceret til flader, så de kan meshes med skalelementer (SHELL281) og dermed reducere beregningstiden. Yderligere er bolte modelleret med bjælke-elementer (BEAM188), og resten af modellen er meshet med solid-elementer (SOLID186). Grove elementer er brugt til de store plader der er meshet med skal-elementer og de fineste elementer er brugt til de mindre plader og omkring boltehuller.

Resultater

Beregningerne verificerer den strukturelle integritet af klatrehvirvlen, til at modstå de påførte laster, iht. de givne standarder.

“Tech Invent har vist sig professionelle og engagerede, og har afleveret et meget tilfredsstillende arbejde.”

Lasse Lindegaard – Projektchef