Topologi Optimering

Læs om hvorledes topologi optimering kan inspirere til at vælge de rigtige konstruktionselementer inden modellen optimeres dimensioneringsmæssigt. En topologi optimering bør gennemføres inden konstruktionskonceptet lægges fast for at få klarhed over optimeringsmulighederne i løsningen.

TOPOLOGI OPTIMERING