Kompetencer/Grønt Design/Sikkerhed i Materialevalget

Sikkerhed i Materialevalget

I en verden, hvor vores forståelse for materialers langtidsvirkninger konstant udvikler sig, er det mere afgørende end nogensinde at sikre, at de materialer, vi anvender er fremtidssikrede. Det handler ikke kun om at overholde reglerne – det handler om at beskytte os selv og det omkringliggende miljø mod potentielle skadelige effekter.

Kritiske Stoffer man bør være opmærksomme på:

  • Fluoropolymere: Som teflon, PFAS og visse kølemidler.
  • Aerosolspredning: Små partikler i luften med potentiale for skadelige effekter.
  • Tungmetaller: Inkluderer stoffer som bly og nikkel.
  • Kemikalier med farepiktogrammer: Dette kan indikere kræftfremkaldende eller akut giftige egenskaber.
  • Konfliktmaterialer: Blandt andet 3TG materialer.

Hos Tech Invent arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at finde sikre og effektive alternativer, der opretholder produktets integritet og funktionalitet. Vores ekspertise strækker sig fra at evaluere og anbefale alternativer for nye produkter til at foreslå forbedringer i eksisterende produktionsscenarier for at reducere risikoen. Vi sikrer, at din virksomhed ikke uforvarende bliver en kilde til eksponering for miljøskadelige eller kræftfremkaldende stoffer.