Grønne Materialer i Fokus

I takt med at den grønne omstilling bliver en central del af industrien, engagerer Tech Invent sig i at fremme bæredygtige løsninger. Vi forholder os ikke kun til CO2-regnskabet, men fokuserer også på livscyklusanalyse, energioptimering og ressourcebesparelse. Samtidig sikrer vi, at materialegenskaberne overholder de nødvendige krav.

Hvordan bidrager vi

Vi giver jer indsigt i jeres nuværende materiale- og energistatus, identificerer grønne muligheder og skitserer vejen til en lavere CO2-udledning. Vores mål er ikke blot at vælge mere bæredygtige materialer, men at integrere bæredygtighed i hele jeres værdikæde – fra energieffektivt design, over produktion, til design for nem adskillelse og bæredygtig bortskaffelse.

Det får i hos os

Med Tech Invents grønne designguide bliver I guidet gennem valg af materialer, energioptimering og CO2-reduktion. Vi analyserer jeres produktion, identificerer forbedringsområder og præsenterer bæredygtige løsninger, der gør en forskel nu og i fremtiden, herunder fremgangsmåder til design for disassembly for at fremme genbrug og genanvendelse.