Velkommen til ny medarbejder

I Tech Invent er vi glade for at byde vores nye maskiningeniør Kasper Ringgaard velkommen på holdet!

Kasper har lige afleveret sin Ph.d. og skal forsvare den om 1 måned. Ph.d’en omhandler mulighederne for at bruge mobil bearbejdning i forbindelse med bearbejdning af store emner. Den fornemste version af dette er en bearbejdningsmaskine, som kravler rundt på emnet og bearbejder der, hvor der er brug for det. På denne måde overflødiggøres brugen af de store, dyre og ufleksible CNC bearbejdningsmaskiner som anvendes i dag.

Velkommen til Kasper. Vi glæder os til et godt samarbejde.