Gyrokontrolleret løfteåg

En kontaktløs orientering af en byrde kan forbedre sikkerheden og effektiviteten på byggepladser eller i andre situationer, idet styrereb til byrden undgås. Dette er tankerne bag prototypen af løfteåget, som kobles mellem krankrogen og byrden. Byrdens orientering kan automatisk følge kranens nulpunktsorientering og derfra drejes i den ønskede vinkel via tablet eller joystick. Tag kontakt til Tech Invent og hør om mulighederne for udvikling af et åg til en specifik opgave.