FEA af kranarm

FEA / FEM-simulering

Finite Element Analysis / Finite Element Method er et af virksomhedens kerneområder. Vi råder over ANSYS, COSMOS og Pro/MECHANICA til udførelse af FEM-simulering. ANSYS er det foretrukne værktøj, hvor vi veksler mellem APDL scripts og Workbenchmetoden alt efter projektets karakter.

FEM-simulering er et effektivt værktøj til at reducere omkostningerne i forbindelse med produktudvikling. Vi anvender FEM-simulering til topologioptimering, som er optimering i forhold til materialevalg, materialeforbrug, vægt og geometri samt til styrkeberegninger af alt fra enkelte emner til store konstruktioner. FEM-simulering indgår også i beregningning af egenfrekvens ved forskellige ordner og tilhørende svingningssituationer. Det er derudover et godt værktøj til termiske simuleringer, som har sin praktiske anvendelse ved fx. varmefordeling.