CFD-simulering af biofuel anlæg

CFD (Computational Fluid Dynamics) eller fluidmekanik omfatter analyser indenfor flow-simulering af væske og gasser samt termiske beregninger. Vi anvender primært ANSYS CFX til CFD-beregning.

Vi udfører simuleringer til bestemmelse af luftmodstand, laminare- og turbulente strømningsprofiler, strømningshastigheder, tryktab og kraftreaktioner, som herefter eksempelvis kan anvendes som randbetingelser til mekaniske Finite Element beregninger. CFD anvendes også til blandings- og separationsprocesser og til termisk varmeovergang. Flowsimulering og termisk simulering kan kombineres f.eks. ved optimering af varmevekslere m.m.

En af de væsentligste fordele ved anvendelse af CFD-simulering er, at man opnår store besparelser.

CFD-simulering af biofuel anlæg

Billederne illustrerer en reaktor, der er en del af et større procesanlæg til omdannelse af organisk råmateriale til olie. Recirkuleret procesgas fordeles via manifolden til reaktoren. Gassen sendes videre gennem reaktoren, hvor pyrolyse processen foregår. Farverne på glasflowet indikerer hastigheden af processen, hvor blå inddikerer lav hastighed, og rød
illusterer høj hastighed. En sluse tæt på udgangen udskiller urenheder, inden gassen når udgangen.