Udvikling af specialmaskine

”Lad os bygge din maskine”, en opfordring til dig som ønsker et produktionsapparat som er innovativt, fleksibelt og effektivt.

Projektets forløb

  1. Sandsynliggørelse af projektets værdi i forbindelse med erkendelse af behovet.
  2. Konceptudvikling samt bevisførelse for den fundne løsning.
  3. Udvikling, fabrikation og test.
  4. Idriftsættelse af udstyret/maskinen hvorved nyttevirkningen opnås.
  5. Behjælpelig med service og reservedele efter projektets afslutning

Tech Invent har fokus på at opnå den ”rigtige” løsning ved at gå i tæt dialog med kunden i alle faser af projektet. Tidsplaner, budget og kravspecifikation er essentielle konkurrenceparametre i markedet, og vi sætter en dyd i at overholde disse.

Casen her omhandler en totalleverance med konceptudvikling, design, fremstilling og indkøring af en lakeringsmaskine
som lakerer og UV-hærder 250 emner/minut. Udviklingen af specialmaskinen er foregået i tæt dialog med kunden for at sikre en maskine, som lever op til kundens forventninger.

Kravsspecifikationen definerede en OEE på 80%, hvilket efter produktion af de første 3 millioner emner har vist sig at være ca. 96%