Mekanisk udvikling og konstruktion

Konceptudvikling er en fase hvor et systems bærende idéer udvikles som grundlag for en løsningsmæssig helhed. Denne fase eksisterer i alle udviklingsprojekter. Tech Invent tilbyder assistance til denne fase som en stand-alone ydelse og resultatet er en rapport, som samler idéerne til et velovervejet forslag til det videre udviklingsforløb. Denne rapport er værdifuld for beslutningstagere og sikrer, at projekterne forløber optimalt.

Tech Invent anvender i konceptudviklingsfasen moderne og praktiske værktøjer som f.eks. 3D printning, tests, high speed videooptagelser til mere metodiske hjælpeværktøjer såsom bevægelsessimulering, CAD, FEM, CFD, Mathcad, Vis-Sim, Excel og Visual Basic. Nogle gange er logisk argumentation, principskitser og illustrationer nok til at bevise, at konceptet bringer projektet sikkert i mål.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet og sammenholdet i konceptudviklingsgruppen er godt, eftersom denne disciplin kræver forskellige spidskompetencer. Konceptudviklingsfasen kræver sans for kreativitet, kvalitet, sammenligning, udvælgelse, systematik og helhedsforståelse.

Konceptudvikling anvendes som en delfase i alle projektudviklingsydelserne fra Tech Invent. Mekanisk udvikling og konstruktion er en af virksomhedens absolutte kernekompetencer. Vores medarbejdere er alle ingeniører med maskinteknisk baggrund og mange års erfaring indenfor området. Vores kunder kan derfor med rette forvente et yderst
kompetent samarbejde, når det gælder ingeniørdiscipliner, der knytter sig til mekanisk udvikling og konstruktion. Derudover har vi et stort netværk indenfor maskinteknologi, og vi samarbejder vi med videnstunge fagspecialister, universitetet og andre ingeniørfirmaer.

Vi udfører beregninger efter gældende normer. Udvikling samt konstruktion udføres i henhold til gældende direktiver. Desuden har vi ekspertise indenfor dynamisk simulering af mekaniske systemer herunder bestemmelse af vinkelhastigheder, vinkelaccelerationer, kurvebaner, kraftreaktioner m.v.

Vores medarbejdere har erfaring med følgende 3D CAD systemer:

  • SolidWorks
  • Autodesk Inventor
  • Pro/ENGINEER
  • NX (Unigraphics)
  • CATIA
  • Solid Edge