On-site ingeniør

Stadig flere danske virksomheder bruger eksterne konsulenter til at klare perioder med ekstra behov for ingeniørressourcer.

Det mærker vi også hos Tech Invent. Der er efterspørgsel på vores dygtige ingeniører og tekniske projektledere, som kan rykke ud til jer i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.

Vores kunder har stor glæde af denne on-site-løsning, som er effektiv og bygger på åbenhed, faglighed og gensidig tillid.

En on-site ingeniør fra Tech Invent bruges bl.a. til at:

  • Afdække et akut ressourcebehov ved spidsbelastning i jeres ingeniørafdeling
  • Tilføre nye kompetencer
  • Bidrage med ny viden og erfaringer til jeres virksomhed
  • Få nye kompetencer ind i huset; ikke blot fra den ene ingeniør, som kommer ud, men fra hele Tech Invents organisation.
  • Sprede god stemning og dynamik i afdelingen

Sådan arbejder vi:
En ingeniør fra Tech Invent er vant til at arbejde på forskellige projekter for en bred vifte af kunder. Derfor er on-site ingeniøren effektiv fra dag ét ved lynhurtigt at sætte sig ind i kundens systemer og afklare, hvad opgaven omfatter.
Som kunde kan I vælge et længerevarende forløb. Sammen med jer finder vi frem til et passende antal ingeniører, der opbygger indgående fælles viden om jeres produkter og arbejdsmetoder. Dermed kan flere træde til, når I har behovet; stort set som en del af den faste medarbejderstab. På den måde sikrer vi, at I som udgangspunkt møder et kendt ansigt fra Tech Invent i jeres virksomhed.

Det får I:
Tech Invent sikrer jer en kompetent ingeniør, der er funderet i vores stærke faglige miljø og derfor har en række dygtige kolleger at trække på. De medarbejdere, som arbejder on-site, er vant til at arbejde ude og elsker udfordringerne ved deadlines og specielle krav fra kunden. I vil derfor opleve en motiveret og engageret ingeniør, der tilfører energi og nye kompetencer til jeres virksomhed – og naturligvis behandler al viden om jer med fuld fortrolighed.

Vores metoder sikrer, at den information og viden, som on-site-ingeniøren opbygger i udstationeringsperioden, løbende bliver videregivet og endeligt overleveret til jer ved opgavens afslutning.