Plant & Offshore

Gennem vores netværk af anerkendte samarbejdspartnere har vi mulighed for effektivt at løse specialistopgaver, der kræver mange års brancheerfaring indenfor et givent område. I samarbejdsnetværket er der svejseingeniører, piping ingeniører og marineingeniører. Der er mulighed for on-site inspektion, for hurtig og effektiv identifikation af fejlkilder. Hvilket kunne være inspektion af svejsninger, fejlfinding på roterende udstyr, utilstrækkelig overfladebehandling, uhensigtsmæssigt materialevalg osv. Ved inddragelse af en specialist sammen med vores faste stab af medarbejdere skaber vi synergi til den samlede opgave. Synergien opstår mellem specialisten, som identificerer fejlkilden og vores udviklingsafdeling, som efterfølgende udfører analyser, simuleringer og eventuelle ændringer i designet. Derved sikres i fremtiden, at fejlen elimineres eller bringes i orden fx vha. en Fitness-For-Service evaluering.

Nedenfor er listet en række områder hvor vi har mulighed for at trække på specialistviden for at løse en særlig udfordrende problematik:

• Plant layout og piping
Materialevalg og specifikation af konstruktionsstål efter ISO 19901-3/EN 1993 og EN 13480/3
• Brandbeskyttelse (aktiv/passiv)
• Pumper, kompressorer og gasturbiner
• Trykbeholdere, atmosfæriske tanke og store ventiler
ASME, EN13445/3 og BS PD5500
• Offshore kraner, løfte- og håndteringsudstyr
• Redningsredskaber (redningsbåde, flåde, MOB / FRB osv.)
• Materialer, metallurgi, korrosion, svejsninger og NDT
Svejseprocedurer (WPS), godkendelsesprocedurer (WPQR) og ISO 3834
• Koncept, detaljeret design, konstruktion/commissioning proces og service
• FFS: Fitness For Service (API 579)