Mission

Vi vil skabe succes for vores kunder med udgangspunkt i en fælles passion for teknik samt en virksomhedskultur, der bygger på en konstant udvikling og opkvalificering af virksomhedens medarbejdere.

Vision

Vi vil være den ingeniørvirksomhed, som tilfører størst værdi til kunder og medarbejdere.

Værdier

  • Uformel: Vi er uformelle, hvilket afspejles i vores flade organisationsstruktur og måden, vi gør tingene på.
  • Engagement: Vi er engagerede i det vi laver – både ved løsning af kundeopgaver og udvikling af virksomheden.
  • Innovation: Vi er innovative og nytænkende og prøver at udfordre kunden på en positiv måde.
  • Ærlighed: Vi siger tingene som de er. Dette gælder såvel over for kunden som internt i organisationen.
  • Værdiskabende: Vi skaber værdi for kunder og medarbejdere.
  • Kompetente: Vores team af kompetente medarbejdere er omstillingsparate, og vi sætter os hurtigt ind  i kundernes problemstillinger.

I Tech invent betyder vores værdier, mission og vision meget. De er en vigtig del af hverdagen og kulturen i virksomheden.

WWF-sponsor

I Tech Invent vil vi gerne gøre en forskel, passe på naturen og klodens ressourser. Derfor støtter vi WWF som erhvervssponsor.