Udvikling af lakeringsmaskine

techinvent Ikke kategoriseret

Vi har netop afsluttet en totalleverance omfattende konceptudvikling, design, fremstilling og indkøring af en lakeringsmaskine beregnet til lakering og efterfølgende UV-hærdning af 250 emner i minuttet.

Udviklingen er foregået i tæt dialog med kunden for at sikre en maskine, som lever op til alle kundens forventninger. For at minimere fremstillingsomkostningerne og sikre optimal driftssikkerhed er maskinen designet med udgangspunkt i velafprøvede standardkomponenter.

Kravsspecifikationen definerede en OEE på 80%, hvilket efter produktion af de første 3 millioner emner har vist sig at være 96%. Dette samt det at projektet er gennemført inden for budget- og tidsrammen har medført at kunden er yderst tilfreds, og at der allerede nu er dialog omkring det næste projekt.

Læs mere om “bedriften” her: Case – Specialmaskine og se timelapse videoen herunder.