CFD-simulering

Hos Tech Invent har vi indgående erfaring med Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulering, som bruges til beregning af flow af væsker og gasser samt til termiske beregninger.

En af de væsentligste fordele er store besparelser til testopstillinger, prototyper og laboratorieforsøg.

Vi anvender CFD-simulering (ANSYS CFX) i udviklingen af nye produkter. Fx ventilation, køling, varmevekslere, varmepumper, ventiler, dyser, pumper, røreværker, mixere og separatorer.

Hvis noget skal testes i praksis, har vi måleudstyr til optimering og eftervisning af simuleringsmodeller. Læs mere om hvordan fx en CFD-model kan optimeres til at blive mere præcis under beskrivelsen af vores test- og måleudstyr.

Simuleringer bruges til at bestemme luftmodstand, laminare- og turbulente strømningsprofiler, strømningshastigheder, tryktab og kraftreaktioner, som herefter fx kan anvendes som randbetingelser til mekaniske Finite Element beregninger. CFD benyttes også til blandings- og separationsprocesser og til termisk varmeovergang.

Flowsimulering og termisk simulering kan kombineres fx ved optimering af varmevekslere m.m.

Det får I hos os:
En CFD-model, som er bygget op med henblik på at løse jeres opgave. Nogle gange er målet at eftervise, at løsningen optimerer opgaven 20% i forhold til den tidligere løsning, frem for at bruge meget tid på at udregne den eksakte værdi i et givet punkt. Det drejer sig om at opnå en forståelse og optimering af produktet set i forhold til omkostningerne forbundet med at foretage simuleringen.

• FSI-simulering (fluid-structure interaction)
Væske og gassers påvirkning af strukturen (beholder, manifold, rør, fordelerblok m.m.)

• Termisk simulering med varmeovergang, konvektion og stråling
El-apparater, smedeprocesser og energioptimering

• Partikelflow
Blandingsforhold i reaktioner med flere faser

• Biologisk og biokemisk simulering
Kemiske reaktioner

• Fluid mekanik
Pumpe, skruer, turbomekanik

• Dimensionering af energisystemer