CE-mærkning

Fabrikanter af produkter eller produktionsudstyr skal sikre, at produktet lever op til gældende krav og regler. CE-mærkning er garanti for, at dette er tilfældet, og at der findes et teknisk dossier, som indeholder den påkrævede dokumentation. Med andre ord er CE-mærkningen en aftale mellem myndighederne og erhvervslivet om, at produktet overholder de generelle sikkerhedskrav i henhold til gældende direktiver.

CE-mærkning sikrer samtidig, at produktet opfylder de fælles europæiske krav til samhandel i Europa.

Det får I hos os:
Som totalleverandør inden for udvikling af tekniske produkter og udstyr, er Tech Invents medarbejdere uddannet i CE-mærkning i henhold til det nye maskindirektiv. Derfor kan vi påtage os hele opgaven med at godkende, udarbejde påkrævet dokumentation og forsyne produktet med CE-mærkeplade.

Produktets tekniske dossier er den dokumentpakke, der ligger til grund for CE-mærkningen.
Det vigtigste indhold i det tekniske dossier er følgende:
• Overensstemmelseserklæring
• Risikovurdering
• Brugsanvisning
• Dokumentation

Dokumentationen indeholder beregningsrapporter, produktionstegninger, el-diagrammer, certifikater, service- og vedligeholdelsesmanual m.v.

Læs om kvalitetssikring gennem FMEA under kvalitetsafsnittet her