Analytisk beregning

Analytiske beregninger er ofte lavet ud fra forudsætningerne i henhold til lastnormer fra f.eks. ISO, Eurocode, Dansk Standard (DS), ASME (USA) eller internationale standarder.
Tech Invent udfører beregninger i mange sammenhænge – fx i forbindelse med rigging, hvor det skal sikres, at styrken er tilstrækkelig på bolte, svejsninger, kæder eller wirer, som surrer lasten fast på fx en lastbil eller et skibsdæk.

Opgaven kan også handle om at udvikle et formelsæt eller analytisk modelopbygning, der passer til opgaven og således beskriver de aktuelle processer.

Det får I hos os:
Hos Tech Invent vurderer vi fra opgave til opgave, om der kræves en FEM- eller CFD-simulering. Mange gange giver det mening; andre gange er det hurtigere og tilstrækkeligt at lave en analytisk beregning i f.eks. MATHCAD eller MATLAB.

TECH INSPIRATION
Fokusområde: Matematiske modeller
Der er mange økonomiske fordele ved at lave en matematisk model:

  • Mængden af prototyper og tests kan reduceres ellers spares helt væk
  • Produktets levetid og serviceperioder kan optimeres (predictive maintenance)
  • En matematisk udviklet model betyder, at teorien til opgaven er forstået, hvilket kan betyde eksakte resultater og en viden, der kan bygges stabilt videre på
  • Tolerancekæder
    Vi holder os på mange måder opdaterede om den fremtidige brug af matematiske modeller frem for prototyper – helt i tråd med den næste industrielle revolution: Industri 4.0

Ønsker du hjælp til matematiske modeller og beregninger?
Ring til vores kontor på telefonnummer 70 70 25 50 eller send en e-mail til mail@tech-invent.dk

Se eksempler på specifikke problemstilling hvor vi har anvendt analytiske beregninger:


Se flere cases