Udvikling af produktionsudstyr

Tech Invent kan assistere jer gennem alle faser i udviklingen af nyt produktionsudstyr. Vi har erfaret, at de bedste løsningsmuligheder skabes via et tæt samarbejde med vores kunder. På denne måde opnås en synergi mellem kundernes specifikke produktviden og den viden og erfaring som vi bringer til bordet efter at have arbejdet med mange forskellige projekter gennem tiden.

Ofte indledes denne type projekter med udarbejdelsen af en detaljeret kravspecifikation. På denne måde sikres det at alle parter har en klar idé om opgavens indhold, hvilket skaber de bedste rammer for et succesfuldt projektforløb.

Efter endt udvikling og fremstilling, står vi for levering af produktionsudstyret/specialmaskinen, hvilket inkluderer styrings- og dokumentationspakke. Typisk verificeres udstyret via en FAT-test inden afsendelse, og der udføres eventuelt en SAT-test on-site i forbindelse med overdragelse.

Efterfølgende service af udstyret kan vi naturligvis også tage os af.

Produktionsoptimering

Vi giver også gerne jeres produktion et eftersyn. Vi ser ofte, at udviklingsvirksomheder har fokus på kerneprodukterne i en sådan grad, at optimeringer af produktionsudstyret i nogle tilfælde forsømmes bevidst eller ubevidst.

Vores ingeniører har flair for optimering og finder ofte alternative løsninger, som udvider produktionsmulighederne.  Vi kan også hjælpe med at finde en løsning på et konkret behov eller tage udfordringen op på en hidtil uløst problemstilling.