Projektledelse

Når man som kunde skal investere i en ny maskine, en beregningsopgave eller en optimering af en proces, er der mange problemstillinger, der skal behandles, før selve projektet kan igangsættes. Der skal tages stilling til opgavens samlede omkostninger samt hvilke risici, der kan få indflydelse på projektet eller måske ligefrem forhindre, at det forretningsmæssige udbytte bliver realiseret. Der skal laves en investeringsvurdering med udgangspunkt i opgavens udgifter kontra det økonomiske udbytte heraf. Derudover er det vigtigt, at der bliver lavet en overordnet realistisk tidsplan på projektet, hvor der bl.a. tages højde for evt. problemer/udfordringer undervejs samt en interesseanalyse for at undgå interessekonflikter og forandringsmodstand m.m.

Det kræver selvsagt en masse tid, viden, erfaring og overblik at være nøglepersonen til dette store puslespil. Derfor skal du vælge at investere i en ekstern projektleder fra Tech Invent, som overtager håndteringen og ledelsen af projektet, så du kan koncentrere dig om alle de andre vigtige opgaver i dit job. Vores projektleder sørger for, at der sammen med hele projektgruppen bliver lavet en plan, som indeholder delmål og indsatsområder – herunder brainstorm, design, fremstilling og montage.

Det er grundlæggende for projektets resultat og skabelsen af succes, at der fokuseres på disse delmål og indsatsområder; altså at planen bliver fulgt nøje, at alle ressourcer bliver udnyttet på den bedst tænkelige måde, og at kvaliteten er i orden. Der afholdes løbende møder undervejs i projektet for at sikre, at særlige standarter og interne normer bliver overholdt.

Alle Tech Invents medarbejdere er ærlige og har en positiv tilgang til tingene. Vi er åbne for gode ideer og input fra kunderne, og vi undersøger altid, hvad der kan lade sig gøre i forhold til det konkrete projekts økonomi og tidsplan. God kommunikation er vigtig og er som oftest løsningen på de udfordringer, der kan opstå. Vi har mange års erfaring og er kendt for at skabe værdi for vores kunder – overlad trygt jeres projektledelse til os.