Konceptudvikling

Tech Invent kan påtage rollen som udviklingshus og hjælpe jer med den indledende projektfase som en standalone service. Konceptudvikling er, hvor et systems bærende idéer udvikles, som grundlag for en løsningsmæssig helhed. Det færdige resultat er en rapport, som samler idéerne til et velovervejet forslag til det videre udviklingsforløb.

Nogle gange er logisk argumentation, principskitser og illustrationer nok til at bevise gyldigheden af et koncept, men ofte bruger vi mere avancerede metoder. Her er nogle eksempler:

  • 3d printning
  • Praktiske tests
  • High speed videooptagelser
  • Bevægelsessimulering
  • Computer Aided Design
  • Finite Element Analysis
  • CFD-simulering (computational fluid dynamics)
  • Computerberegninger med fx MathCad, VisSim, eller Excel

Når vi arbejder med konceptudvikling, er det vigtigt at arbejdsmiljøet og sammenholdet i udviklingsingeniørerne i gruppen er optimalt, eftersom denne disciplin kræver et dynamisk samspil mellem gruppens individuelle spidskompetencer. Helt essentiel er også sansen for kreativitet, kvalitet, sammenligning, udvælgelse, systematik og helhedsforståelse.