CE-mærkning

Som fabrikant af et produkt eller produktionsudstyr er man forpligtet til at sikre, at produktet lever op til gældende krav og regler. CE-mærkning er fabrikantens garanti for, at dette er tilfældet, og at der forefindes et teknisk dossier, som indeholder den påkrævede dokumentation. Med andre ord er CE-mærkningen en aftale mellem myndighederne og erhvervslivet om, at produktet overholder de generelle sikkerhedskrav i henhold til gældende direktiver.

CE-mærkning sikrer samtidig, at produktet opfylder de fælleseuropæiske krav til samhandel i Europa.

Totalleverance
Som totalleverandør inden for udvikling af tekniske produkter og udstyr er vores medarbejdere uddannet i CE-mærkning i henhold til det nye maskindirektiv. Vi kan dermed påtage os hele opgaven med at godkende, udarbejde den påkrævede dokumentation og forsyne produktet med CE-mærkeplade.

Teknisk dossier
Produktets tekniske dossier er den dokumentpakke, der ligger til grund for CE-mærkningen. Det vigtigste indhold i det tekniske dossier er følgende:

  • Overensstemmelseserklæring
  • Risikovurdering
  • Brugsanvisning
  • Dokumentation

Dokumentationen indeholder beregningsrapporter, produktionstegninger, el-diagrammer, certifikater, service- og vedligeholdelsesmanual m.v.