Finite Element Analysis

Finite Element Analysis / Finite Element Method-simulering er et af Tech Invents kerneområder. Metoden er et effektivt værktøj til at reducere omkostingerne i forbindelse med produktudvikling.

Vi råder over ANSYS, SOLIDWORKS Simulation Professional og Pro/MECHANICA til udførelse af FEM-simulering. ANSYS er det foretrukne værktøj, hvor vi veksler mellem APDL scripts og Workbench-metoden alt efter projektets karakter.

Vi anvender FEM-simulering til topologioptimering, som er optimering i forhold til materialevalg, materialeforbrug, vægt og geometri samt til styrkeberegninger af alt fra enkelte emner til store konstruktioner. FEM-simulering indgår også i beregning af egenfrekvens ved forskellige ordner og tilhørende svingningssituationer. Det er derudover et godt værktøj til termiske simuleringer, som har sin praktiske anvendelse ved fx. varmefordeling og køleberegning.

Vi opfylder vores kunders høje krav mht. rapportering, dokumentering og overholdelse af specificerede kvalitetsprocedurer.

Vores medarbejdere har kompetencer inden for følgende områder:

  • Topologi-optimering i forhold til materialevalg, materialeforbrug, vægt og geometri
  • Styrkeberegning af alt fra enkelte emner til store konstruktioner
  • Dynamisk udmattelsesberegning og levetidsberegning
  • Udmattelsesberegning af svejsninger og bolte
  • Lineær og ulineær spændingsanalyse
  • Modal-analyse som er beregning af egenfrekvenser ved forskellige ordner og tilhørende svingningssituationer
  • Termiske simulering som anvendes ved køleberegning og kortlægning af varmefordeling
  • Kollisionssimulering hvor emners holdbarhed analyseres, fx ved droptest

Se eksempler på hvad Finite Element Analysis kan bruges til: