CFD-simulering

Tech Invent har indgående erfaring med CFD (Computational Fluid Dynamics) simulering. En af de væsentligste fordele ved anvendelse af CFD-simulering er, at man opnår store besparelser til testopstillinger, prototyper og laboratorieforsøg. Vi bruger CFD-simulering til beregning af flow af væske og gasser samt til termiske beregninger.

Vi anvender løbende CFD-simulering i udviklingen af nye produkter – for eksempel ventilation, køling, varmevekslere, varmepumper, ventiler, dyser, pumper, røreværker, mixere og separatorer.

Vi bruger primært ANSYS CFX, når vi arbejder med CFD-simulering. Hvis vi føler, at der er behov for at teste noget i praksis, har vi også faciliteterne til dette.

Vi udfører simuleringer til bestemmelse af luftmodstand, laminare- og turbulente strømningsprofiler, strømningshastigheder, tryktab og kraftreaktioner, som herefter eksempelvis kan anvendes som randbetingelser til mekaniske Finite Element beregninger. CFD anvendes også til blandings- og separationsprocesser og til termisk varmeovergang. Flowsimulering og termisk simulering kan kombineres fx ved optimering af varmevekslere m.m.

Se eksempler på specifikke problemstillinger hvor vi har anvendt CFD-simulering: