Analytisk beregning

Tech Invent kan udføre beregninger i mange sammenhænge – fx i forbindelse med rigging, hvor styrken på bolte, svejsninger, kæder og wirer (foruden mange andre typer komponenter) helst skal være tilstrækkelig.

Vi bruger Mathcad, VisSim og Excel (med Visual Basic) til at udføre termodynamiske beregninger, mekaniske beregninger samt til at generere dynamisk lastdata i forbindelse med eksempelvis Finite Element Analysis.